Geschiedenis

Al vroeg in de jaren 80 van de 20e eeuw herkenden wij het probleem dat personen die in het buitenland ziek waren geworden en gewond waren geraakt, slechts met veel moeite naar hun eigen land konden worden teruggebracht. Op die wijze ontstond het idee om gebruik te maken van dit aanwezige gat in de markt. Ondanks moeilijke omstandigheden – denk aan het monopolie van andere hulporganisaties – werd op 7-3-1989 Euroambulance officieel opgericht als vereniging voor zieken- en spoedeisende hulp-vervoer.

Op 3-10-1991 werd vervolgens na enkele overwonnen opstartproblemen SOS-Assistance-Service GMBH (handelsrechtbank Innsbruck, handelsregisterafd. B 7775) in het leven geroepen om het aannemen van opdrachten via een alarmcentrale af te wikkelen en het beheer van de vereniging op die manier te ontlasten.

Na vier jaar internationaal te hebben gewerkt was het op 28-1-1993 de overtuiging van het hoogste raad van beheerorgaan (UVS) dat wij voortaan als gewone reddingsdienst op alle gebieden van het gezondheidswezen en de sociale welzijnszorg actief mogen zijn. Vanaf dat moment leiden wij bijvoorbeeld onze medewerkers zelf op en organiseren dienaangaande vakgerichte Eerste hulp-cursussen, alsmede onderwijs over ongevallenpreventie.

Als één van de weinigen kregen wij het gebruik van een ambulance met arts aan boord toegewezen en mogen wij op nationaal alsmede op internationaal niveau, dus wereldwijd, onze diensten aanbieden. Het meest noemenswaardige punt in dit opzicht is echter wel dat onze vereniging resp. haar werkzaamheden niet op winst zijn gericht.

De Wirtschaftskammer Tirol (handelskamer) bevestigde op 12-1-1995 de naamswijziging van “SOS-Assistance-Service” naar EUROAMBULANCE GMBH als een in heel Europa actief bedrijf, omdat het betreffende bedrijf een overeenkomstige betekenis verdient. De vereniging en de GMBH (vennootschap) voeren hun activiteiten echter nog altijd onafhankelijk van elkaar uit.

Aangezien ons bedrijf stevig groeide, zochten wij al snel naar een geschikte zetel voor het bedrijf die voor onze vloot en het bureaucratische materiaal van vele duizenden keren te worden ingezet voldoende ruimte bood. Na een aantal verhuizingen vonden wij in 2002 op één van de hoofdslagaders van Innsbruck de ideale plaats met een optimale aansluiting op het verkeer. Vanaf die tijd zijn het hoofdkantoor van de vereniging en de GmbH gelegen aan Rennweg 16, 6020 Innsbruck.

Onze voertuigen waren weliswaar al van begin af aan uitgerust met zwaailicht en speciale tekens, maar in 2012 werd aan deze, na een uitgebreide inspectie door de hoogste politieautoriteiten in Tirol, ook de toevoeging RD (reddingsdienst) toegekend.

Onze betrouwbaarheid en professionaliteit worden bevestigd door de jarenlange, succesvolle samenwerking met onze opdrachtgevers. Sinds onze oprichting garanderen wij de bewaking van alle bedrijfs- en medische maatregelen; vanaf de afhaal- tot aan de bestemmingslocatie. Wij zijn voor u onderweg. Altijd en overal.