Opleiding

Het reddingssysteem in Oostenrijk en Duitsland met de inzet van artsen wordt mondiaal gezien als bijzonder, omdat in andere landen de preklinische verzorging van patiënten in noodsituaties doorgaans door speciaal opgeleid personeel (geen artsen) wordt uitgevoerd. Deze “paramedici” moeten echter ook een uitgebreide opleiding doorlopen die in tegenstelling tot de opleiding van Eerste Hulp-assistenten (Duitsland) of Eerste Hulp-verplegers (Oostenrijk) op een wijze is opgezet dat de volledige verzorging van de patiënt zonder hulp van een arts kan worden uitgevoerd (voorbeeld Nederland of de Verenigde Staten). Daarbij werken deze paramedici op basis van zogenaamde “Standing Orders”, dus handelingsinstructies van welke ze in geen geval mogen afwijken en ze moeten voor bepaalde maatregelen ten dele telefonisch overleg met een arts voeren.

Sinds de invoering van ambulances in het Rendezvous-systeem wordt de ambulancearts die het dichtst in de buurt zit, naar de betreffende dienstlocatie geroepen. Daardoor is de situatie voor patiënten in een noodsituatie in de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd.

Onze uitstekend opgeleide professionals voldoen weliswaar aan de moderne medische eisen, maar alleen door onze extra interne kwaliteitsrichtlijnen kunnen wij iedere hoge standaard garanderen, waarbij de patiënt optimaal wordt verzorgd. En dus moeten onze medewerkers naast de met succes afgesloten opleiding op een school voor reddingsdiensten ook binnen het bedrijf slagen voor verplichte bijscholingseminars. De voorzitter daarvan is onze geneeskundig leider, Dr. med. Bertram Török, die ook zelf als ambulancearts werkt. Het bereik van de genoemde opleidingen strekt zich uit van “Medische techniek” naar “Gedrag in een noodsituatie” tot en met “Psychologie en persoonlijke omgang met patiënten”.

Een gefundeerde opleiding en bijscholing is een uitstekende investering in onze toekomst, de visitekaartjes voor een succesvol bedrijf zonder winstoogmerk en het Alfa en Omega van Euroambulance.

Niveau 1 De EHBO-assistent

In een theoretisch-praktische opleidingsmodule wordt de inhoud van een uitgebreide, eerder gevolgde EHBO-cursus verdiept en uitgebreid. Dit is met name de inleiding tot de reddingsdienst, met dienstspecifieke, situationele voorbeelden en maatregelen voor patiënten in noodsituaties. Zo wordt ook de medische techniek uitgelegd die is vereist tijdens de dienst, bijvoorbeeld het gebruik conform de voorschriften van een defibrillator en het correct aflezen van een hartmonitor met verschillende parameters. De cursus wordt afgerond met een schriftelijk en een praktijkexamen.

Niveau 2 Paramedicus

In deze cursus wordt de eerste opleidingsmodule verdiept en wordt de benodigde knowhow voor het latere werk als zelfstandige ambulanceverpleegkundige, alsmede de basis over het ziekenvervoer overgedragen. Opleidingszwaartepunten zijn anatomie, fysiologie, ziekteleer en de juiste omgang met patiënten. Onze medewerkers oefenen in het praktische gedeelte in het gesimuleerde ziekenvervoer wat ze tijdens de cursus hebben geleerd en breiden op die wijze onder deskundige leiding hun vaardigheden uit.

Niveau 3 Spoedeisende hulp-verpleegkundige

Dit volgende niveau van de opleiding is dat van de Spoedeisende hulp-verpleegkundige die de deelnemer voor het verzorgen van patiënten onder eigen verantwoordelijkheid in het ziekenvervoer kwalificeert. Hier ondersteunt deze de ambulancearts bij het verzorgen van intensive care- en spoedeisende hulp-patiënten, is na afronding van de opleiding echter ook in staat om zelfstandig een patiënt in een noodsituatie te verzorgen en zijn vitale functies te stabiliseren.

Niveau 4 Gediplomeerde verpleegkundige

De van staatswege gediplomeerde verpleegkundige heeft de hoogste, niet-academische opleiding op geneeskundig gebied doorlopen. Deze wordt afhankelijk van de wens, opdracht en medische noodzaak bij het gekwalificeerde patiëntenvervoer ingezet.

Niveau 5 Arts

Afhankelijk van de diagnose en de toestand van de patiënt worden artsen uit alle disciplines beschikbaar gesteld; doorgaans een ambulancearts die voor een langdurig, intensive care-vervoer in een overeenkomstige aanvullende studie is afgestudeerd.

Vanaf eind 2012 leiden wij onze medewerkers vanaf niveau 3 voortdurend op als gediplomeerde “paramedici” en extern als “European Critical Care Paramedic” (ECCP). In het bijzonder bij intensive care-vervoer vereisen speciale ziektebeelden, complexe volume-, catecholamine- en beademingstherapieën een hoge mate van specialisatie van het ambulancepersoneel. In het kader van de uitbreiding van ons vervoerspectrum (intensive care-interne ziekenhuistransfer) zijn ook de vereisten aan onze speciaal opgeleide medewerkers overeenkomstig gestegen.