Services

Hier treft u onze dienstverleningsbrochure aan waarin we proberen om alle vragen over de door ons aangeboden soorten vervoer, diensten en opleidingen onder leiding van Dr. med. Robert Török en GF Binder, Professor (Universiteit “Progres” Gyumri) nader te beantwoorden. Als u dan toch nog vragen hebt over ons serviceaanbod die hier niet kunnen worden beantwoord, neem dan a.u.b. contact met ons op via ons telefoonnummer +43 512 28 24 28.

 

Wij van Euroambulance zijn in heel Europa voor u onderweg. We verzorgen snel, betrouwbaar en vooral kwalitatief hoogwaardig patiëntentransport voor verzekeringsmaatschappijen, alarmcentrales en particulieren. Hiervoor kunnen we beschikken over de modernste hulpverleningsvoertuigen, technische uitrusting op topniveau en een vriendelijk, hoogopgeleid team dat 24 uur per dag eersteklas begeleiding garandeert.

Hierbij organiseert Euroambulance belangrijke vervoersdiensten met begeleiding die exact is afgestemd op uw medische behoeften. We regelen het vervoer tussen twee ziekenhuizen, brengen u naar huis of naar het vliegveld.

Dankzij een innovatieve medische en voertuigtechnologie bestaat de mogelijkheid tot repatriëring (terughalen) in heel Europa, afhankelijk van de verkeersinfrastructuur van het betreffende land. Er bestaan zogezegd geen grenzen voor het patiëntentransport over de weg. De voortreffelijke technisch-geneeskundige uitrusting in onze hulpverleningsvoertuigen is altijd up-to-date. Zo kunnen zelfs intensive care patiënten met beademing worden vervoerd over grote afstanden.  Hierbij wordt de patiënt begeleid door een goed op elkaar ingespeeld team onder leiding van een ervaren specialist en deskundig personeel voor anesthesie bij intensieve zorg. Op die manier is gegarandeerd dat de patiënt optimale medische wordt verzorgd en kan een professioneel, comfortabel patiëntentransport verzekerd worden.

 

DualUse ambulance

Onze hulpverleningsvoertuigen nemen een bijzondere plaats in tussen ziekenwagen, hulpverleningsvoertuig en auto’s voor intensive care transport. Dit wordt samengevat met de vakterm ‘Dual use’. Een dergelijke ambulance heeft behalve de DIN-uitrusting een uitgebreide algemene uitrusting en kan daardoor elk type medisch transport verzorgen. De basis voor de uitrusting van hulpverleningvoertuigen op de weg is gereguleerd in DIN-normen. Deze definiëren hierbij de principieel vereiste minimum uitrusting. Onze ambulances hebben behalve de DIN-uitrusting die vereist is voor het uitvoeren van medische transporten ook nog een speciale, uitgebreide geneeskundige uitrusting als zogenaamde MICU: een ambulance voor het vervoer van intensive care patiënten. Het begeleidend personeel beschikt over de vereiste kwalificaties, vakkennis en jarenlange ervaring in de intensieve geneeskunde, alsook in de transfer van het ene naar het andere ziekenhuis.

 

Transportplanning

Hierbij is de bijzondere uitdaging te zorgen dat de intensive care ook tijdens het vervoer ononderbroken wordt voortgezet en ontoereikende transportomstandigheden zo veel mogelijk uit te sluiten. Behalve de keuze van het best geschikte vervoersmiddel, is ook het type verzorging voor alle betrokkenen een enorme uitdaging bij de planning. Voor intensive care patiënten mag in principe geen verminderde medische bewaking en therapie ontstaan. Indien nodig moet voor het transport zelfs een uitbreiding van de therapie worden overwogen. Dit stelt hoge eisen aan de verplichte zorgvuldigheid bij de intensieve zorg door de begeleidend behandelend arts en het team. Het noodzakelijke aanpassen van de therapie en de continue oplettendheid, evenals uitstekende kennis van de intensieve zorg bij de begeleidend arts vormen de basis voor elk specifiek patiëntentransport.

Iedere fase van het patiëntentransport kent eigen specifieke risico’s die bekend zijn, en met behulp van risk management tot een minimum beperkt moeten worden, om ook over grotere afstanden een professioneel vervoer mogelijk te maken. Van doorslaggevend belang is hierbij de planning en voorbereiding van de transfer van de patiënt. Hiertoe behoren naast het gekozen vervoersmiddel ook de soepele samenwerking van alle betrokkenen.

 

Minimale stress bij het vervoer

Bij patiëntentransport op nationaal en internationaal niveau moeten zowel door de opdrachtgever als bij de uitvoering diverse medische oorzaken en wettelijke voorschriften in acht worden genomen. Het is in het bijzonder belangrijk om de patiënt in het kader van het vervoer zo goed mogelijk te beschermen tegen transportstress en -trauma om werkelijk zo min mogelijk stress tijdens het vervoer te veroorzaken. De rijstijl van de ambulance moet worden aangepast aan de toestand van de patiënt en deze in principe ontzien.

Het spontane verloop van een ziekte kan niet met zekerheid worden voorspeld. Daarom moet ook tijdens het vervoer rekening worden gehouden met een verslechtering van de toestand van de patiënt. Van groot belang is hierbij dat bij het patiëntentransport over de weg een uitbreiding van de maatregelen op elk gewenst moment mogelijk is, in tegenstelling tot andere mogelijke transportmiddelen. Hiertoe kan de begeleidend arts beschikken over een uitgebreid assortiment medicamenten voor noodgevallen en speciale intensive care apparatuur.

 

Euroambulance met keurmerk van IQPT

Zowel onze voertuigen als onze medewerkers zijn gecertificeerd door het Instituut voor Kwaliteitsmanagement in het Patiëntentransport – IQPT  (www.iqpt.eu). Onze tientallen jaren ervaring en de nauwe samenwerking met het IQPT en zijn interdisciplinaire adviesraad garanderen u allerhoogste kwaliteit in onze begeleiding.

 

Gütesiegel Logo mit R Scan